En Esperanto-agado ni foje bezonas tute aliajn kapablojn ol en nia ordinara vivo. Ekzemple mi ĵus devis munti filmeton el la lasta surloka kunsido de la organiza teamo de . Nekutima afero por studento de tradukado.

Nu, bone, la rezulto ne estas brila, sed mi estas kontenta. Sufiĉe kontenta por ke mi povu reklami ĝin ĉi tie:
youtu.be/fStdKH2OYgo

Mi kaj miaj amikoj en malkovris hodiaŭ la ludon vortludo.com kaj eĉ dum koncerto ni pripensas kiajn vortojn meti por ricevi plej da poentoj… Bonega ludo! Mi nur atendas la senreklaman opcion!

Post kelkaj tagoj komenciĝas kaj mi jam antaŭĝojas… Kaj prepariĝas aŭskultante Esperanto-kantojn 😂

Tobiasz K boosted

"My advice to all who have the time or inclination to concern themselves with the international language movement would be: 'Back Esperanto loyally.'"

"Al ĉiuj, kiuj havas tempon aŭ inklinon por zorgi pri la movado por internaciaj lingvoj, mia konsilo estus: 'Subtenu Esperanton fidele.'”

--J.R.R. Tolkien

Jes, mi konscias ke por la plejmulto el vi tiu teksto povas esti nur sensenca balbutado. Tiukaze vi povas ĝoje riproĉi al mi ĉiujn lingvajn erarojn kaj senzorgajn malkoheraĵojn 😘

En mezlernejo mi ludis la 3-an Pianan sonaton de S. Prokofjev dum pli ol unu jaro… Post longa tempo mi decidis reveni al tiu verko kaj trakti ĝin teorie. Kion mi proponis, kio estis la konkludo? Legu en mia lasta blogaĵo! 😏
tonalto.wordpress.com/2019/07/

Karaj Mastodon-uzantoj, per viaj profiloj kaj blogoj vi kuraĝigis min verki finfine noton por mia propra blogo… 💪🏽
Kaj mi konstatis ke la lastan noton mi publikigis antaŭ unu jaro, kaj la antaŭlastan antaŭ du jaroj. Bonege. Se la nune prilaboratan mi publikigos morgaŭ aŭ postmorgaŭ, mi eĉ konservos la regularecon! 😅
La rezulto videblos baldaŭ, espereble, ĉe tonalto.wordpress.com 🎵

Tobiasz K boosted

Fakte, en okazos prelego(?) de KuboF pri interesaj novaj iniciatoj en . Mi tre scivolas kion li trovis kaj kiel li prezentos la aferon.

Cetere, mia longtempa ĉagreno pri :flago: estas la fakto ke pri pluraj bonaj, novaj ideoj okupiĝas nespertaj esperantistoj. Sekve ni havas provizon de bonega Esperanto en la formo de libroj, kiujn oni apenaŭ legas, kaj interesegajn projektojn kun dolorige malalta lingvonivelo. 😞

Salaton, panon kaj tutan energidonan matenmanĝon el Eŭropo! 🇪🇺 Kiel vi fartas?
Mi ĵus aliĝis kaj volonte akceptos helpon por libere moviĝi 😀

esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!