Teodoro ๐Ÿณ๏ธโ€๐ŸŒˆ is a user on esperanto.masto.host. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Teodoro ๐Ÿณ๏ธโ€๐ŸŒˆ @teodoro@esperanto.masto.host

@rapieta

Kvietaj tabloj.
Ekzamenoj, temoj.
โ€” Ekstere, katoj...

#hajko #esperanto

Boys with skirts.

Boost if you agree.

(yep, this is a re-edition, the first one died with my previous instance)

Miaj katoj vizitis la bestkuracisto. Ili estas sanaj! ๐Ÿ˜ป

Aperas novaj esperantistoj ฤ‰iutage ฤ‰i tie! ๐Ÿ˜ƒ

Se vi volas, vi povas skribi malgrandan sinprezenton por sciigi la aliajn pri via ekzisto.

Por sekvi novajn homojn kaj plenigi vian tempolinion, indas rigardi la lokan tempolinion de ฤ‰i tiu nodo (videbla tie unmung.com/mastoview?url=esper se vi ne estas ฤ‰e esperanto.masto.host) aลญ rigardi la sekvat-liston de aliuloj.

:flago:

La novaj printiloj en mia oficejo estas nomataj BB-8 kaj R2-D2. ๐Ÿ˜

Mi afiลis neniom hieraลญ, do vi povas havi du pensaฤตo hodiaลญ! :thinkerguns:

#Esperanto

Kiel oni diras "I miss X" esperante? (La emocio, ne forgesi)

Saluton! Per etaj skribaฤตoj mi praktikas Esperanton ฤ‰iutage: esperanto.blog/sociaj-retejoj