Finfine aŭtunas! La stratoj estas malsekaj, kvankam mi ne aŭdis la noktan pluvon, kaj mi uzas jaketon sur mia t-ĉemizo.

Parenteze, hodiaŭ mi ne forgesis kunporti la ŝargilon de mia tekokomputileto sed la kajeron, kie troviĝas miaj notoj. Bonan tagon al ĉiuj!

Someridino boosted

Ho, oni nun aŭdigas la plej faman kanton de la filmo "Grease"! Mi ne povas reteni min danceti sur mia seĝo.

Ĉar la biblioteko troviĝas ene de civitana domo, mi povas aŭskulti la muzikon de apuda ĉambro, kie oni praktikas ian viglan gimnastikon.

Bonan matenon al ĉiuj!

Mi estas en biblioteko por studi kurson kaj pretigi vesperan lecionon. Mi dormemas, ĵus vekiĝinte mi trinkis nur unu tason da teo kaj ĉi tie oni ne rajtas trinki ion krom akvon. Kion fari?

Nu, mi sukcesis: ŝi ne vidis min ploranta 😊 Ni adiaŭis ridante ĉar ni sciis, ke ŝia estonteco tie estos brila. Mi ploris poste 😉

Hodiaŭ kun rusa lernanto post klarigo de malfacila gramatikaĵo:

"Ĉu vi havas ian demandon?"

"Jes... Kial???"

"Ha ha ha."

"Ha ha ha."

"Kulpas la latina."

"Mi scias."

Bonan matenon! Hodiaŭ mi havas multe da neprokrasteblaj farendaĵoj, do mi respondos viajn mesaĝojn eĉ pli malfrue. Ĉiuokaze mi volas kore danki al ĉiuj, kiuj provis mildigi mian malĝojon pro la foriro de karulo. Mi ne tuj respondis, sed se diri la veron mi legis ĉiujn viajn mesaĝojn kaj ili ja helpis min, koran dankon 🙂

Hodiaŭ unu el miaj plej karaj homoj transloĝiĝos en alian urbon. Mi penos ne ekplori dum la adiaŭo ĉar mi ne volas, ke ŝi vidu min malĝoja, sed mia koro doloras kvazaŭ pikita de pingloj.

Someridino boosted

@makis
Almenaŭ nun mi pli bone komprenas, kiel @persi verkis tiun rakonteton pri Ariadna. 🕸️

Ho, araneo ĵus pikis mian brakon! Kio damne? Ĉesu! Ne plu!

Mi: Ho, tiu ideo pri ŝajnas interesa.

Realeco: MDR, vi loĝas sur izolita monto meze de nenie, kompreneble tio ne disponeblas ĉe vi.

Bonkora donacanto sendis al mi DU teojn ĉi-foje! Varma trinkaĵo estos tre utila por mia iomete malvarmuminta gorĝo, koran dankon! 😊 🍵

Someridino boosted

Se oni kredu testojn ĉe , lastatempe mi estis relative sukcesa pri mia malforgesado de Esperanto. Ĉar babilado ĉi-node estis mia ĉefa malforgesilo, mi tutkore rekomendas ĉi-nodan babiladon al ĉiuj lernantoj. 😉

Hodiaŭ mi aldonis rosinojn al la miksaĵo el semoj en la bakota pano. Ni vidos, ĉu ĝi bongustos 🤷

"Sed... tiu estas ĉu hundeto aŭ ĉu pluŝpupo?", ĉiufoje kiam mi ekvidas hundon.

Someridino boosted
Show more
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!