Mi demandis mia kuracisto pri lia opinio. Kitempe qesos kronvirusa pandemio?

Li respondis: "Mi ne scias, mi ne koncernas mem pri politiko."

Antau cent yaroy, pandemio trafis mondo y homoy surmetis maskoy, kivoye endas fari hodiau!

Kutimoy estas potenca, kay boneme kay malboneme. Oni starigas fluo de agado, y antau oni ekscias, ji idjas royo, rivero, maro.

Preparu, estu memfida, sed nenitempe elspezu premio antau ji estas en via poxo!

Kikauze pluxa bestoy raydas hiu onda fervoyo?

Temas pri amuzeyo en belega urbo San-Diego, fama pro eterna printempo.

Dum kronvirusa pandemio, kompreneble oni haltigis amuzajoy. Nun oni volas malfermi ili, sed daure bezonas socia distancigo.

Solvo: meti pluxa bestoy sur sedjoy, tovoye certiganta ke homoy ne povas sidi tro proksima reciproke.

POLITIKISTA PROMESO

Politikisto reelektota vizitas viladjo. Li kunigas omniu y petas ke oni diru al li, kio estas ilia pley grava problemo.

Viladjestro diras: “Nu, ni havas hospitalo, sed ni ne havas doktoro.”

Politikisto diras, ke li povas bonigi tio. Li elprenas poxtelefono, numerumas, y babiladas dum kelka tempo. Alkroqanta li diras: “Mi jus malestigis via problemo. Doktoro baldau venos. Kio estas via dua problemo?”

Viladjestro respondas: “Ne estas qela signalo ayniloke en viladjo...”

esperanto.masto.host

Bonvenon! Malferme al ĉiaj kaj ĉiuj respektemaj esperantistoj.