Follow

Bahá'í (religion) song / holy writings 

youtube.com/watch?v=GR85lutJXV

I am the Sun of Wisdom and the Ocean of Knowledge. I cheer the faint and revive the dead. I am the guiding Light that illumineth the way. I am the royal Falcon on the arm of the Almighty. I unfold the drooping wings of every broken bird and start it on its flight.

Baha'u'llah, Tablets of Baha'u'llah, p. 169

Bahá'í (religion) song / holy writings 

@simimenso Mi estas la Suno de Saĝeco kaj la Oceano de Kono. Mi suprenigas la svenintajn kaj revivigas la mortintoj. Mi estas la gvidanta Lumo kiu lumigas la vojon. Mi estas la reĝa Falko sur la brako de la Plejpotenca. Mi elvolvas la velkintajn flugilojn de ĉiu rompita birdo kaj ekigas ĝian flugon.

Bahá'í (religion) song / holy writings 

@simimenso la reĝa falko temas pri la Manifestiĝo de Dio inter la homoj, kiu eliras kun sia misio kaj revenas al la Reĝo.

Bahá'í (religion) song / holy writings 

@simimenso la bahaa bildo estas nekonebla Dio, do ĉio tio estas simboloj por komprenigi per bildoj kio per vortoj nur neklarigeblas.

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

Bonvenon! Malferme al ĉiaj kaj ĉiuj respektemaj esperantistoj.