jxetkubo boosted

Je ĉi dato en 1836 baptiĝis Thomas Crapper, kiu inventis la akvokaptilon U-kurbaĵo, plibonigis aliaj banĉambrajn ekipaĵojn, kaj do plisanigis la tutan societon. Ni ne scias la dato de lia nasko, nur de lia bapto.

Briteliro 

jxetkubo boosted

Je ĉi dato en 1898 naskiĝis Howard Florey, kiu eltrovis praktikan metodon por la produktado de penicilino post kiam Fleming malkovris la efikon de la ŝimo eo.wikipedia.org/wiki/Howard_W

jxetkubo boosted

Richard Matthew Stallman (RMS) demisias de la FSF (Libera Softvaro Fondaĵo) hodiaŭ. 😞

jxetkubo boosted

La raneto

La raneto sidas en la sunbril’,
ho, kiel fajna estas la ranet’
kun la verda pantanlon’!
La raneto pensas pri neni’.
Venas la blanka cikoni’,
surhavas tiel ruĝajn botojn,
faras grandan blekadon,
hu, kiel lerte
forsaltas la ranet’ kun la pantalon’,
kun la bela verda pantalon’,
kun la pantalon’ en l’ akvon!

(Originale verkis Augustin Wibbelt en la malaltgermana.)

Tia mi volas esti

Tia mi volas esti kiel tiu ĉi tag’:
tiel animvarma kaj vasta,
tiel klara en mia pripens’,
tiel kvieta kaj sen kverel’.

La floroj staras ĉe l’ vojrand’,
la kamp’ kuŝas plena de or’,
super tio streĉas la ĉiel’
sian tendon tiel blankan kaj fieran.

Tia mi volas esti: por aliaj riĉa
kaj por mi mem gaja,
la ĉielon super ĉio – tiam estas egale,
ĉu okazos tiel, ĉu tiel.

(Originale verkis Augustin Wibbelt en la malaltgermana.)

jxetkubo boosted
jxetkubo boosted

Traduki pomemojn estas damne malfacile. Jen mia provo pri nur kvar versoj de Wallace Stevens.

Ili diris, “vi havas bluan gitaron.
vi ne ludas la estantaron.”
respondis li, “la estantaro
sxangxigxas sur la blua gitaro.”

("They said, 'You have a blue guitar.
You do not play things as they are.'
The man replied, 'things as they are
Are changed upon the blue guitar.'")

jxetkubo boosted

29 °C en la oficejo, 36 °C ekstere. La unuan fojon ĉi-jare mi uzas ventolilon kaj ventumilon.

Garnu la supraĵon de la torto ekz. per ajutgarnilo kaj metu en bakfornon varman per ‘funkcio rosti’ unu mallongan minuton por kolorigi la meringon aŭ origu ĝin per gasbrulilo.

1. Batu la ovoblankojn al neĝo, ĝis ili iĝas firmaj, aldonu la sukeron kaj denove batu kelkajn sekundojn.

1. Batu la ovoblankojn al neĝo, ĝis ili iĝas firmaj, aldonu la sukeron kaj denove batu kelkajn sekundojn.

7. Plenigu la grundon de la antaŭbakita torto.
8. Flankenmetu en fridujon.

6. Lasu varmetiĝi kaj poste aldonu la molan buteron fragmente bone turnmovante.

3. Batu la ovojn kun sukero kaj amelo.
4. Aldonu iom post iom la citronsukon retforme sen ĉesi bati.
5. Remetu la tuton sur mezan fajron kaj viskozigu bone turnmovante la tutan tempon. Vi ekhavos kremaĵon.

Show more
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!