Daŭre legante la “Konkludoj de la Raporto pri la nuna stato de la demando de la Linvgo internacia…”

«Unue oni riproĉas al Esperanto la troan oftecon de la ŝ-sonaj literoj kaj ilian malagrablan kaj lacigan amasigon».

Ĉu vere ne plaĉas al iuj aĉuloj tiuj ĉi sonoj ĉiel ĉarmaj? Mi dirus eĉ, ke ĉi-sonoj nesufiĉe oftas en ĉi-lingvo. Kaj la ĉinoj ĉiam konsentus, ĉu ne?

Mi foliumas unuajn numerojn de la idista “Progreso”, de la 1908ª jaro. Estas ĉarma legado.

“Nula fortajo en la mondo povas obligar, exemple, ne-anglo a pronuncar korekte la angla vorti qui kontentas malfacila sono, quale /th/. La angla linguo esas deformata da la Usonani; qua autoritato povas impedar ico? E se la Usonani volas reformar la angla ortografio, kad la Angli facos milito kontre li? Tiu supozo esas tute ridinda!”


@edheil

La verda strigo insistas, ke mi fanfaronu. Oni ne malobeu la verdan strigon.

La temperaturo altiĝis super zeron kaj la neĝo rapide degelas. Bonvenon al nia modernigita plibonita vintro!

Finfine oni trovis la longe mankantan neĝon. Hieraŭ neĝis tage kaj nokte kaj hodiaŭ la tero estas firme neĝkovrita.

La kuranta aŭskultado estas inspirita de la vetero kaj dediĉita al @hlb kaj ĉiuj amikoj de ŝrankoj kaj shroud-oj.
invidio.us/watch?v=dffMSufw5dc

“Disigitaj de realo, per la kono de sonĝoj, ni scias, ke la estaĵo de sekvanta agonio atendas por premi nin en sian malvarman spiron, en malplena ĉambro…
Ni vekiĝas kaj tio estas vera.”
Estas ĉiam esperiga, Anathema. 😶

Mi ekhavis lernanton-komencanton en Esperanto, ĉu iu volas havi mallongan voĉparoladon per skype/discord kun la lernanto? Temos pri facilaj demandoj "Kie vi loĝas", "kio estas via profesio" ktp por 5 minutoj.

La nokta temperaturo hodiaŭ estis -11ºC kaj oni ne atendas pli ol -5ºC dum la tago. Oni povas diri, ke la vintro jam alvenis… sed kie estas la neĝo, mi demandas? Ne, mi postulas! Kie, diable, estas mia neĝo?!

En mia sonĝo jam estis la 30ª de decembro, kaj mi ĵus revenis novembren. La sago de tempo, oni diras, ĉu? ↭

Bone, mi supozas, ke ĉi tio finigas mian vojaĝon al frenezlando. Nun, kiam vi vidis ĉiujn ligojn, mi povos trankviliĝi kaj fali reen al la rubena… aŭ al la bronza. 😂

Serioze, mi ne komprenas tiujn, kiuj laborakiradas centojn da puentoj ĉe ĉiutage. Certe, se oni havas nur 15 minutojn por studado, malŝpari ilin ĉe Duo povas esti bona ideo. Sed se oni havas horojn, kial ne pasigi tiujn legante, spektante, aŭskultante, babilante aŭ alimaniere uzante la lingvon? Ĉu ne estus pli utile? 🤷‍♂️

Pasintnokte mia subkonscio iĝis komercema kaj postulis, ke mi pagu por miaj sonĝoj. Ĉar ĝi mem tuj provizis min per la necesita sonĝita mono, mi ne komprenas, kiu profitis el la negoco. Ĉu estis ia ruza komploto por eviti impostojn? Mi ne scias. Mi hontas konfesi, ke mi neniam studis subkonscian ekonomion.

Nu, tiel aŭ aliel, mi spektis kelkajn multekostajn sonĝojn kaj nun mi estas preta labo… kĥm… trinki kafon. ☕

Hodiaŭ estas mia naskiĝtago!

Do se vi hazarde havas gratulojn, bondezirojn aŭ bakaĵojn, kiujn vi mem ne plu bezonas, jen via ŝanco fordoni ilin. 😉

Duo, kara! Mi povus pardoni preskaŭ ĉion ajn, sed deklari, ke mi ne scipovas ĝuste prononci la vorton "teo" en mia gepatra lingvo, estas mortiga ofendo!

Dum du semajnoj ekde hodiaŭ mi feriantos. La vetero estas bonega kaj mi havas tre intensan neniofaradon planitan…

Mortis Aleksej Leonov, sovetunia kosmonaŭto, kiu marte de la 1965a faris la unuan eksterveturilan agadon en la historio.

La sveda vorto "vi" signifas «ni», dum la ĉina vorto "ni" signifas «vi». Estas amuze, ĉu ne?
*malrapide freneziĝas*

Se oni kredu testojn ĉe , lastatempe mi estis relative sukcesa pri mia malforgesado de Esperanto. Ĉar babilado ĉi-node estis mia ĉefa malforgesilo, mi tutkore rekomendas ĉi-nodan babiladon al ĉiuj lernantoj. 😉

Se mi iam ekvolos ŝanĝi mian karieron, dank' al mi estos bone preparita.

Ŝajnas, ke aŭtuno finfine alvenis ĉi tien. La vetero iĝis pluva kaj malvarma. Bone!

La libroservo de UEA sendis al mi leteron, anoncantan libron «Rakontoj pri Ĉina Teo»: katalogo.uea.org/?inf=9738
Ili eble celis sendi tion al @persi@cyndn 😜

Show more
esperanto.masto.host

Bonvenon! Malferme al ĉiaj kaj ĉiuj respektemaj esperantistoj.