Mortis Aleksej Leonov, sovetunia kosmonaŭto, kiu marte de la 1965a faris la unuan eksterveturilan agadon en la historio.

La sveda vorto "vi" signifas «ni», dum la ĉina vorto "ni" signifas «vi». Estas amuze, ĉu ne?
*malrapide freneziĝas*

Se oni kredu testojn ĉe , lastatempe mi estis relative sukcesa pri mia malforgesado de Esperanto. Ĉar babilado ĉi-node estis mia ĉefa malforgesilo, mi tutkore rekomendas ĉi-nodan babiladon al ĉiuj lernantoj. 😉

Se mi iam ekvolos ŝanĝi mian karieron, dank' al mi estos bone preparita.

Ŝajnas, ke aŭtuno finfine alvenis ĉi tien. La vetero iĝis pluva kaj malvarma. Bone!

Aŭtunido boosted

La libroservo de UEA sendis al mi leteron, anoncantan libron «Rakontoj pri Ĉina Teo»: katalogo.uea.org/?inf=9738
Ili eble celis sendi tion al @persi@cyndn 😜

Nu, se oni bezonas provi neekzistadon, do jes, la du pozicioj estas la samaj. Estas sufiĉe granda "se", tamen. 😜

Tio estas ankaŭ, proksimume, la tempo pasinta ekde tiuj duoling-anoj altiris min reen al Esperantujo.

Aŭtunido boosted

♲ @Wifi_cable@chaos.social: #CCCamp19 We just got home with luggage from 8 people in our van. There is one suit case that does not seem to belong to anyone i know. please boost to help find the owner.

daŭre montras al mi imitindajn ekzemplojn de sanfavora vivmaniero.

Aŭtunido boosted
Aŭtunido boosted

Ŝajnas ke mi malvarmumis iom dum tiu malsomero, kiun ni havis antaŭ nelonge. Do hodiaŭ mi dormas, kaj trinkas teon kun framba konfitaĵo, kaj dormas plu. Tio estas bona vivo, eĉ se ne tre amuza.

Aŭtunido boosted

Mi ĵus faris foton de Jupitero — mi pensas, ke estas la unua fojo, ke mi vidis ĝin plus kelkaj de siaj lunoj. De maldekstre ĝis dekstre estas: Ioo, Ganimedo, kaj Kalisto.

Mi uzis la mojosan softvaron „Stellarium“ por eltrovi la detalojn.

Mi iomete pliheligis la foton. Ne estas ege impona, sed estas sufiĉe mojosa sento observi tion vive tra la kamerao :D

#esperanto

@malhajres Mi kreis la mian jarojn antaŭe, kiam fejsbuko ne timis tiel multe rusiajn trollojn. Do ĝi ne postulis identilojn de mi. Eble ĝuste tial mi aspektis suspektinda hodiaŭ. :)

vizaĝlibro, kontodetrua mateno 

Show more
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!