Follow

Saluton, mi estas Johannes, podkastisto, Esperantisto, muzikisto, hakisto, vojaĝemulo. Mia civila profesio estas materialinĝeniero.

Superrigadon pri miaj aktivaĵoj retaj oni trovas ĉi tie: johannes-mueller.org/index.eo.

Ĉi tie mi hupos en Esperanto. En aliaj lingvoj, nur se temas pri Esperanto.

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!