Follow

Bonan semajnon al ĉiuj!
Kio okazas en via parto de la mondo?
Ĉi tie en Francujo homoj ŝajnas koleregaj pri multekosta benzino.

@filipo mi estas en Turkio kaj ne legas novaĵojn. Sed mi povas diri ke pluvas en Istanbulo.

@filipo Laŭ la emo de Marie Antoinette, mi diras al ili, "Do aĉetu elektran aŭton!"

@filipo tamen, sufiĉe multe el ili ja povus aĉeti kaj ekuzi elektan aŭton. Aŭ bicikli.

@filipo ankaŭ nia okcidenta bordo brulas. Sed krom tiuj, ni fartas sufiĉe bone, mi pensas.

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!