Pinned post

Ĉu vi legus longan erotikan rakonton en magia mondo, kun demonoj, sorĉistoj, nigraj turoj, dragonoj, kaj venko de pura amo inter du gefratoj kun senkompata fatalo?

Pinned post

Jen, la dua versio de mia unua erotika historio en aperis! Legu ĝin tie ĉi: audmundur.files.wordpress.com/ (atentu ke temas pri gefrata incesto).

Mi esperas ke vi ĝuos legi ĝin samkiel mi ĝuis verki ĝin!

Ne hezitu komenti ĝin tie ĉi aŭ retmesaĝe, proponi korektojn por la venontaj versioj, kaj ne hezitu elŝuti kaj alŝuti ĝin kiel ajn vi volas.

Bonan legadon!

Ĉu vi legus longan erotikan rakonton en magia mondo, kun demonoj, sorĉistoj, nigraj turoj, dragonoj, kaj venko de pura amo inter du gefratoj kun senkompata fatalo?

Auðmundur boosted

@audmundur Mi ofte pensas ke planado de libro/artikolo estas duono de la laboro.

Ve, oni verkas ion, oni legas, relegas, rerelegas kaj, tuj kiam oni publikigis ĝin, oni vidas du lingvajn erarojn. ja estas facila lingvo, sed oni estu atenta...

Tiu batalo inter naiveco kaj erotikeco naskis impreson de naiva erotikeco, aŭ de erotika naiveco, iel plifortigante ambaŭ batalantoj. Kaj la forto de la batalo ne povus lasi indiferenta la spektantoj, kiuj nepre kunportis kun ili, almenaŭ dum kelkaj horoj, la bildon de du simplaj kruroj de junulino en la matena lumo.

Show thread

kaj malsupre, etaj blankaj duonŝtrumpoj kiuj kovris ne multe pli ol la maleoloj, en etaj malhelbluaj plataj ŝuoj. La koloro de la jupeto kaj de la ŝuoj substrekis de la plej bona maniero la blankecon de la kruroj, kiam la prudenteco, la naiveco de la vestaĵoj kontraŭdiris preskaŭ perforte la erotika povo de la nudaj kruroj.

Show thread

Ĉar malgraŭ la relativa malvarmeco de tiu frumateno, ili nude estis oferdonitaj al la rigardo. Tamen, tiu nudeco estis vestita de sia ĉirkaŭaĵo: supre jupeto de tiu malhelega bluo, kiun oni nomas "marista", kiu sukcesis esti samtempe prudenta kaj mallonga, kovrante nur duonon de la femuroj, sed kiu nek algluis la korpon, tiel kaŝante la formon de la sidvangoj, nek estis tro libera, tiel nepermesante al la vento aŭ al la natura movo de la kruroj levigi ĝin tro maldece,

Show thread

Sed tio, kion mi bone memoras, estas ŝiaj kruroj. Blankaj, senmakulaj, longaj, iomete muskolaj sed ne tro, ili estis defio al tiu, kiu volus priskribi ilin. Nenio estas pli malfacila por priskribi ol perfekteco. Kaj tiu perfekteco probable restus nerimarkita, aŭ ne tiel impresa, se ilia posedanto ne enlumigus ilin tiel, kiel ŝi faris.

Show thread

Ne, ŝi probable ne estis modelulino. Ŝi ne estis la plej bela virino, kiun mi jam vidis. Nek la plej malbela. De sia plene ordinara vizaĝo, mi nur memoras ŝiajn okulvitrojn, maldikajn kaj rozkolorajn, elektitaj kun bongusto. De sia korpo, kaŝita malantaŭ jaketo, oni nur povis diveni ĝian maldikecon, eble ĝian delikatecon, kaj la ĉeeston de etaj mamoj kiuj pintus fiere al la amato kiu volus suĉi ilin.

Show thread

Turnante la rigardon al ili, samtempe feliĉa kaj malgaja pro la ĉesigo de mia melankolia spiritetoso, mi unuafoje vidis ilin. Efektive estis du junuloj, kiuj portis fiere siajn dujardekaĝojn, unu viro, pri kiu mi memoras preskaŭ nenion kaj pri kiu mi malplu parolos, kaj unu virino. Kaj kia virino!

Show thread

Paŝante malfrue en la stratoj de mia urbeto, la rigardo perdita en la kontemplado de la printempa ĵuslevita suno provante timide varmigi per siaj malfortaj radioj la palajn ŝtonojn de la domegoj kaj la grizajn pavimerojn de la paŝejo, mi aŭdis du junulojn, kiuj diskutis ĝojplene, tiel aldonante iom abrupte koloron al la ĉirkaŭaĵo. Nur per bruo. Nur per paroloj iomete tro fortaj. Nur per ridoj iomete tro senkulpaj. Almenaŭ unue.

Show thread

Mi ne estas kruremulo. Mi ĝenerale estas maldelikatulo, kun maldelikataj deziroj kaj ŝatoj.

Tamen, tiumatene, mi vidis tion, kion oni povus nomi "belajn krurojn".

Auðmundur boosted
Auðmundur boosted

Amo kaj sekso je la cifereca horo

Ĝi nomiĝas Dating. Enkondukita de la societo Fejsbuko aŭtune de 2018, ĝi aldoniĝis al longa listo de aplikaĵoj, fakaj je renkontigo de amparuloj kaj seksparuloj. « Fejsbuko, kiel funkcios ĝia renkontiĝilo » (Le Monde, 2018-05-02) ; « Jen, Dating fine estas uzebla » (20 Minutes, 2018-09-22) : la gazetaro raportis ĝian komencon kiel felietonon, kiel ĝi faras pri ĉiu apero de tia ilo. Post la pioniraj retejoj, Match, Meetic, AdopteUnMec, nun estas la horo de la lokumantaj telefon-aplikaĵoj : Grindr, Tinder, Happn aŭ Bumble.

Aperintaj en Usono meze de la 1990-aj jaroj, tiuj programaroj rapide disvastiĝis en aliaj landoj, inter ili Francujo. La unuaj retejoj elpensitaj por franca klientaro nomiĝis Netclub.fr (1997) kaj Amoureux.com (1998). Aliaj rapide sekvis : 2008-a nombrado kalkulis ne malpli ol 1045 franclingvajn renkontiĝilojn. Tiu multiĝo de la proponaro atestas ĝian sukceson. 2013-a sondaĵo diris ke 18 elcentoj de la homoj inter 18- kaj 65- jaraj jam uzis unu el tiuj retejoj, kio estis triono de la fraŭloj, eksedzoj aŭ vidvoj [1]. Poste, tiuj nombroj certe plialtiĝis kun la kreskanta populareco de la telefon-aplikaĵoj. La sama sondo indikas, ke el la homoj (inter 26- kaj 65- jaroj) kiuj renkontis siajn vivkunulojn inter 2005 kaj 2013, troviĝas iom malpli ol 9 elcentoj kiuj ekkonis ilin per faka retejo. Tio metas tiujn ilojn en la kvinan pozicion de la renkontiĝlokoj, post studejoj aŭ laborejoj (24 elcentoj), amikaj vesperoj (15 elcentoj), publikaj lokoj (13 elcentoj) kaj hejmo (9 elcentoj). Sen ekesti la plej granda parigilo, la uzado de tiuj programaroj nun estas komuna maniero krei rilatojn.

De "Le Chasseur français" [2] ĝis Tinder

La ekesto de tiuj iloj kaŭzis akrajn reagojn. Ili estis akuzataj instigi al "senĉesa rilata ŝanĝaĉo [3]", eĉ nutri "timon engaĝiĝi [4]". Submetitaj al granda proponaro de eblaj paruloj, la uzantoj estas, laŭ la reagoj, instigataj al konsumisma konduto, kaj senĉese tentata serĉi « pli bone » prefere ol konstrui rilaton. La retaj renkontiĝoj tiel, laŭ ili, naskis veran seksan kaj afekcian merkaton.

Tiuj kritikoj ja ne mirigas la historiistojn. Fine de la 19-a jarcento, la apero de la edzecaj kontoroj kaj anoncoj kreis similajn koncernojn. La tiamaj komentistoj akuzis ilin igi edzecon mondonan komercon, kaj cerbumis pri la "laŭleĝeco kaj laŭmoraleco de "prostituo por bona kialo" [5]". Le Chasseur français publikigis ĝian unuan edziĝproponan anoncon en 1982. Tiu monata gazeto, pulikigita por la kampara mondo, en la sekvo estis la unua, kiu malfermis siajn paĝojn al la fraŭloj serĉantaj koramikon. La malestimo donata al tiu nova renkontiĝmaniero dume kondamnis ĝin al la marĝeneco. Meze de la 1980-aj jaroj, malpli ol unu elcento de la francoj estis koninta sian parulon per tioj, kaj tre granda plimulto de la homoj tute malakceptis uzi ilin [6].

Tiuj iloj hodiaŭ konsistigas florantan merkaton. Kiel en multaj aliaj kreskantaj sektoroj, la novaj agantoj rapide estas aĉetitaj de la plej fortaj grupoj. Estas la kazo de Meetic kaj Tinder, ambaŭ posedaĵoj de Match, kiu mem apartenas al granda konglomeraĵo de entreprenoj, Interactive Corp (IAC), kiu kunigas grandan amason da supozeble rivalaj markoj. Borse komercata, tiu grupo havis en la jaro 2018 vendosumon de 800 milionoj eŭroj, 400 milionoj el kiuj venis el la nura filio Match, kun kresko de 36 elcentoj kompare kun la pasinta jaro.

La enirantoj en la merkaton reuzis la teĥnikajn elektojn adoptitajn de la pioniroj, sen vere renovigi ilin. Oni ekzemple konstatas grandan samecon inter la telefon-aplikaĵoj : la plejmulto grande montras la fotojn de la profilo, kiujn la uzanto movas, jen maldekstren (por rifuzi ilin), jen dekstren (por peti kontaktigon). match aŭ crush avertas lin ke la intereso estas reciproka.

Tiu merkato karakteriziĝas per forta diseco, kun celado de niĉoj, kiel la pliaĝuloj, la eminentuloj (komprenu : la riĉuloj), la magrebanoj aŭ la judoj. Tiu fenomeno laŭdire montras deziron pri inter-si kaj kreskadon de komunumismo. Fakte, ĝi pli ĝuste kongruas kun spertataj entreprenaj strategioj, kiu konsistas el tio, ataki la superantajn agantojn per rivalo flanka (per okupo de merkatpecoj) kaj ne fronta (per celado de la tutklientaro). Kiel klarigas la estro de nordamerika retejo, "estas afero ekonomia, oni devas rigardi tion el la vidpunkto de la entreprenulo : vi pli bone sukcesas se vi enfokusiĝas". Rezultas el tio multiĝo de iloj, foje surpriza (por gikoj [7], ekologiistoj, maldekstremuloj aŭ dekstremuloj ...), kies plejmulto estas dediĉita al malapero. Nur plejmalmulto, kiu fidas al antaŭekzistantaj inter-si teĥnikoj, ricevas multnombran publikon ; estas la kazo de religiaj retejoj, aŭ de tiuj, kiuj celas la superajn klasojn.

Ĉu tiu kapitalismo, travivata kiel ĉieesta kaj kiu, ĉiutage, plivastigus siajn trompojn, malaranĝas niajn praktikojn ? Tio ne vere certas. Dum la konceptantoj proponas elekto-kriteriojn, foje tre celatajn, kiuj povus plifortigi la samtavolan geedzecon, kaj malgraŭ la klare videbla socia miksaĵo sur Interreto, kiu kontraŭe povus malpliigi tiun emon, la rete kreitaj paroj estas, dum ĉio cetera samas, tiom samtavola kiom tiuj kreitaj aliloke. Alivorte, oni vidas pri ili la saman probablon pariĝi kun parulo el la sama socia klaso [8]. La kutimaj logikoj de parkreado do ne estis sabotitaj.

Alia montro de stabileco : la edzeca normo daŭre estas forta, malgraŭ la alarmo de la gazetaro, kiu povas titoli artikolon "Kiamaniere la renkontiĝretejoj mortigis la amon", Huffington Post Kebeko, 13-an de Januaro, 2015). La junuloj daŭre konsideras paron kiel vividealon, kvankam la unuaj kuniĝoj kreiĝas je pli grandaj aĝoj ol estinte. Kaj kvankam la rompoj fariĝis pli kutimaj, tiel ankaŭ la repariĝoj. La amo ne mortis, la amsentaj itineroj fariĝis nur malpli senrompaj. La fakto esti koninta du amrilatoj aŭ pli en la aĝo de 25 jaroj estas nun kutima : 36 elcentoj el la inoj kaj 29 elcentoj el la iĉoj kiuj naskiĝis inter 1978 kaj 1982 kongruas kun tiu, dum estis tre malplimulta situacio en la 1950-aj jaroj (6% kaj 9%) [9].

La noveco estas aliloke. La atento al la plej impresaj aspektoj de la retejoj kaj aplikaĵoj − kiel la multego de enskribintoj, la normigo de la profiloj aŭ la elektkondiĉoj − igas preterpasi multe pli gravan karakteron : ilian insulecon. La retaj renkontiĝoj okazas ekstere, kaj ofte senscie de la sociaj grupoj. Tial ili permesas rompon. Tradicie, la intimaj rilatoj kreiĝas en vivspacoj, kiel ejoj de laboro, studo, eliro aŭ libertempo. Kun la retejoj kaj aplikaĵoj, la serĉo de paruloj ekestas privata afero, kiun oni faras en diskreta vidalvido kun sia poŝtelefono, kaŝita el la cirkaŭaj rigardoj.

Eviti la socian kontrolon

Tiu privatigo de la renkontiĝo estas grava faktoro, kvankam malofte emfazita, de la sukceso de la retejoj kaj aplikaĵoj. Por la plejjunuloj, unue, al kiuj tiuj iloj permesas tion, koketi, elprovi kaj trovi parulojn, for de la rigardoj de la samranguloj kaj gepatroj. Kontraŭe al tiuj kiuj okazas en sociaj kondiĉoj, kiel vesperoj aŭ studoj, la retaj renkontiĝoj ne kaŭzas "historiojn". Tial Alix, 21-jara, studentino, klarigas ke ŝi ne volas "rendevui kun iĉo el la fakultato" ĉar ŝi ne volas "lin ĉiutage revidi se ne okazas bone" : "Tial mi vere pliŝatas ke ĝi estu ekster ĉio" ŝi diras.

La tiel kreataj rilatoj pli rapide erotikaj ekestas ol tiuj kiuj komencas en aliaj kondiĉoj, kaj ofte pli mallonge daŭras. La diskreteco ja faciligas la atingon de seksumado, cetere needzeca. Ekde la malfortigo de la ekstera socia kontrolo kaj ekde la rilatoj havas malpli multajn konsekvencojn, la paruloj engaĝiĝas pli facile je ili. Tio ĝustas speciale pri inoj, kies korpoj daŭre estas pli forte kontrolataj ol tiuj de la iĉoj.

Tiu disigo inter la amikaj kaj laboraj retoj unuflanke, kaj la seksparuloj aliflanke ankaŭ estas tento por pli maljunaj homoj, sed pro parte malsamaj kialoj. Kun la pli alta aĝo, la okazoj je renkontiĝoj malpiiĝas. Ne nur iĝas la ĉirkaŭo malpli fraŭlabunda (la plejmulto de la homoj jam estas en paro), sed la sociemo fokusiĝas en pli malvastaj grupoj. Kiel klarigas Bruno, 44-jara, veldistiĉo, "kiam oni iom aĝas, havas laboran vivon (…), ne ĉiam facilas renkonti iun, post demandi al ĉiuj siaj amikoj". Tial la retejoj favoras ĉefe reparigojn : la amrilatoj kreitaj per ili plejmulte estas duaj kunigoj.

Malgraŭ ke ĝi estas freŝa, tiu renkontiĝmaniero enskribiĝas en longa ŝanĝiĝado. Ekde la dua duono de la 20-a jarcento, oni konstatas transiron de la sociaj praktikoj, de la publikaj lokoj al privataj spacoj kal al pli malvastaj grupoj. La tiamaj baloj ekzemple cedis siajn lokojn al vesperoj ĉe privatuloj [10]. Sama emo estis bone priskribita en populaj klasoj [11] kaj observeblas ankaŭ ĉe la junuloj ĉiuklasaj, kun la tendenca transirado de "strata kulturo" al "dormĉambra kulturo" [12]. Anstataŭ enkorpigi novan "ciferecan balon", la retaj renkontiĝoj plifortigas tiun movadon.

Marie BERGSTRÖM.

Mi ne sukcesas verki la duan parton de mia historio. Mi anstataŭ komencis verki ion tute alian, ege pli longan sed jam plene pensitan. La problemo kun "La aventuroj de Roberto kaj Aŝlej" estas ke mi verkis la unuan parton sen vere pripensi la sekvon. Mi faras tute alie por tiu nova serio. Aŭ almenaŭ, mi provas fari tute alie ^^.

Kial oni ĉiam havas la sunon en la okuloj kiam oni krucigas la vojon de belulino malmulte vestita, kaj ne kiam ŝi havas la sunon en siaj okuloj kaj ni ne???

Auðmundur boosted

Jen, la dua versio de mia unua erotika historio en aperis! Legu ĝin tie ĉi: audmundur.files.wordpress.com/ (atentu ke temas pri gefrata incesto).

Mi esperas ke vi ĝuos legi ĝin samkiel mi ĝuis verki ĝin!

Ne hezitu komenti ĝin tie ĉi aŭ retmesaĝe, proponi korektojn por la venontaj versioj, kaj ne hezitu elŝuti kaj alŝuti ĝin kiel ajn vi volas.

Bonan legadon!

Mi jam pretigas la duan version de mia historio, ŝanĝante kelkajn detaletojn laŭ konsiloj de leganto. Dankon al li!

Show older
esperanto.masto.host

This is an Esperanto-speaking instance, so it goes without saying that users are expected to toot in Esperanto. There are a million other instances to create your account if you intend to toot in English or any other language.