Jen la nova artikolo de "Le Monde diplomatique" en esperanto, pri la situacio en Gazao, kiun mi tradukis.
eo.mondediplo.com/article2758.

Jen la lasta artikolo de Le Monde Diplomatique, kiun mi tradukis pri la usonaj amaskomunikiloj.
eo.mondediplo.com/article2755.

Kiun vorton vi preferas por Senpilota aviadilo (angle: "drone")
Ĉu Senpilota aviadilo mem sufiĉe taŭgas? Ĉu ĝia mallongigo S.p.av.o? Ĉu neologismo Droneo? Ĉu rekta traduko de la angla "drone"?

Jen artikolo de "Le Monde diplomatique" en pri la katastrofo de Fukuŝimo, kiun mi elfrancigis.
Temas pri atesto de la tiama ĉefministro de Japanio.

eo.mondediplo.com/article2750.

Melo detruas la plantaĵojn de nia kampara legomĝardeno.
Tion ĝi faras ne por manĝi la legomojn, sed por ĉasi kaj manĝi la kampomusojn, kiuj boris subĝardenajn tuneletojn, kaj ronĝas la radikojn de niaj estontaj legomoj.
Ĉu mi laŭdu la melon, aŭ ĉu mi malbenu ĝin?

Jen la lasta de mi tradukita artikolo de Le Monde diplomatique en esperanto pri la danĝeroj de amasturismo:
eo.mondediplo.com/article2745.

Admiron, honoron kaj dankon al Carola Rackete!

Jen artikolo de la junia "Le Monde diplomatique en esperanto", pri la Brita Laborpartio, kiun mi esperantigis.


eo.mondediplo.com/article2742.

Sed la kongrueco ankoraŭ ne finiĝis🤔

Svedio estas najbara lando de Finnlando, ĉu ne?
Kaj kiu estas de Marsejlo la plej najbara granda urbo?
Jen Tulono (Toulon) kaj ĝia blazono:

Foje okazas strangaj kongruecoj...

Jen la blazono de Marsejlo (Marseille), granda franca urbo ĉe la mediteranea marbordo, ĝi vere similas al la Finnlanda flago, ĉu ne?

Iu konstatis eston de homdevenaj rubaĵoj ĉe la plej profunda marfundo iam ajn atiginta, je 10927 metroj... aliulo jam kalkulis, ke, laù la nuna paŝado, en 2050 estos pli da plastaĵoj ol da vivulaĵoj en la maro.
Kie estas la bremsilo?

Iuj provas kredigi, ke la unua de majo estas la tago de la laboro, kiam temas pri la tago de la laboristoj...

Mi provis traduki hajkon de Matsuo Bashō (松尾 芭蕉)

木のもとに汁も膾も桜かな
(ki no moto ni shiru mo namasu mo sakura kana)

Ĉe arbotrunko
jen supo, jen fiŝpikloj.
Ĉu ĉerizfloroj?

"Se ni havus tempon por analizi, ĉiun post la alia, la diversajn detruspurojn stampitajn en tiu malnova kirko, la parto de la tempo estus la malplej granda, la plej malbona tiu de la homoj, precipe la mestiistaj homoj."

Victor Hugo en "Nia Damo de Parizo"

La aprila artikolo de "Le Monde diplomatique", kiun mi tradukis al , temas pri la Alĝeriaj decidantoj... Nu, la situacio sufiĉe rapide evoluis, kaj do temas nun, parte, pri la decidintoj...
Tamen la artikolo helpas kompreni la nunajn kulisajn okazaĵojn

eo.mondediplo.com/article2716.

Show more
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!